جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5358
 بازدید امروز : 175
 کل بازدید : 2355580
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشکده پزشکی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی ، قراردادها ، امور ساختمانی ، تأسیساتی ، خدماتی ، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ، برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می باشد . این معاونت متشکل از اداره امور اداری و اداره امور مالی می باشد.

این معاونت داران دو واحد زیر مجموعه مشتمل بر واحد امورمالی و واحد امور اداری می باشد.

رئوس وظایف:

•      ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق روشهای اصولی و منطقی مدیریتی

•     تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان

•    سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی

•    ارزشیابی صحیح و عادلانه و بموقع کارکنان تحت سرپرستی

•    نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم

•    اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه

•   نظارت و مراقبت و بهره برداری از ساختمانهای موجود از لحاظ آب ، برق ، تلفن و تأسیسات دانشکده با همکاری واحد مرکزی

•   ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

•    نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی ، خدماتی و تعمیراتی دانشکده

•   نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و درخواست گزارشات لازم در خصوص انبارگردانی هر سال یکبار

•    شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمیسیونها و سمینارهای اداری و مالی در صورت لزوم

•    پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی ، آموزشی و سایر

•   نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت مقررات موضوعیت آئین نامه ها

•    نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت درآمدهای دانشکده

•   نظارت بر برقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه طریق راه حل های مناسب در مواقع ضروری

•    انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشکده در غیاب رئیس دانشکده در زمینه اداری و مالی برابر مقررات

•     همکاری با رئیس دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی

•     رسیدگی به هدف های اجرایی دانشکده و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف

•     ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود

•    نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سری و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشکده با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها

•    نظات بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل

•     اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشکده در چارچوب قوانین و مقررات جاری

•      استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن

•     اداره امور رفاهی کارکنان دانشکده و ایجاد امکانات لازم در آن مورد

 

رئوس برنامه های معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشکده پزشکی


  •      پیگیری درآمد و راهکارهای کسب درآمد در دانشکده پزشکی

  •      پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی، آموزشی و ...

  •      برقراری ارتباط بین گروه های علوم پایه و بالینی و تعامل بین آن ها به طوریکه به درآمدزایی منجر شود.


 

معاون توسعه و منابعدکتر علی نشاسته ریز

دکترای تخصصی رادیوبیولوژی

رتبه:استاد

تماس با ما


پست الکترونیک:Vcms@iums.ac.ir

تلفن داخلی : 3428

تلفن مستقیم :88602218

مسئول دفتر : سرکار خانم طهرانی